Ekohrášok

Ekohrášok 26MJ/kg

760 €/1t
25 €/25kg vrecko

Špecifikácia:
Výhrevnosť: 26 Mj/kg
Obsah popola: 4-6 %
Obsah síry: 0,3-0,9 %
Obsah vlhkosti: 9–14 %
Balenie: 25kg
ekohrášok

Ekohrášok 24MJ/kg

670 €/1t
17,5 €/25kg vrecko

Špecifikácia:
Výhrevnosť: 24 Mj/kg
Obsah popola: 4-7 %
Obsah síry: 0,5-1,0 %
Obsah vlhkosti: 8–14 %
Balenie: 25kg
ekohrášok

Ekohrášok Platinum 29-30MJ/kg

340 €/1t
MOMENTÁLNE NEDOSTUPNÝ

Špecifikácia:
Výhrevnosť: 29 Mj/kg
Obsah popola: 3-6 %
Obsah síry: 0,2-0,8 %
Obsah vlhkosti: 8–13 %
Granulácia: 6-25 mm
Balenie: 25kg
ekohrášok

Ekohrášok je vhodný predovšetkým do automatizovaných kotlov, nami ponúkaný ekohrášok je čierny s vysokou výhrevnosťou a nízkou popolnatosťou. Uhlie je balené po 25kg vo vreciach.

Ekohrášok Classic 25MJ/kg

260 €/1t
MOMENTÁLNE NEDOSTUPNÝ

Špecifikácia:
Výhrevnosť: 25 Mj/kg
Obsah popola: 6-9 %
Obsah síry: 0,6-0,8 %
Granulácia: 6-25 mm
Balenie: 25kg
ekohrášok

Ekohrášok Premium 28MJ/kg

315 €/1t
MOMENTÁLNE NEDOSTUPNÝ

Špecifikácia:
Výhrevnosť: 28 Mj/kg
Obsah popola: 3-9 %
Obsah síry: 0,4-0,8 %
Granulácia: 6-25 mm
Balenie: 25kg
ekohrášok