Sypané drevo

Štiepaný buk:
Plná korba*: 380 €

Štiepaný smrek:
Plná korba*: 260 €

*plná korba: 8,5 sypaného metra

Naše palivové štiepané bukové a smrekové drevo naštiepame na korbu nášho auta, ktorú Vám následne dovezieme a vysypeme u Vás na dvore.
Vy si následne môžete užívať vlastnú horu dreva.
auto sypané drevo